Historia rolnika, który chciał spróbować handlu detalicznego, małego przetwórstwa.

Właśnie skończył się termin na składanie wniosków o wsparcie w ramach rolniczego handlu detalicznego. Mój znajomy w ostatnich dniach wspominał o chęci zarejestrowania działalności, którą prowadzi od niespełna miesiąca w swoim gospodarstwie rolnym. Z legalizacją będzie musiał jednak zaczekać na kolejny nabór, gdyż obecnie wsparcie można było uzyskać do 20 grudnia bieżącego roku. 

Własne gospodarstwo to duże możliwości

W ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) możemy produkować dżemy, sery, soki, a także inne przetwory i później sprzedawać je wśród zainteresowanych klientów. Taka forma sprzedaży pozwala zalegalizować działalności i w zasadzie przetwarzać możemy wszystko w ramach małego przetwórstwa. Kwota, którą możemy otrzymać w ramach rządowego wsparcia to 100 000 zł i zapewne podobne wsparcie będzie funkcjonowało w przyszłym roku. Bardzo ważny jest fakt, że z takiej pomocy może skorzystać rolnik, jak również jego współmałżonek. Niezbędnym do otrzymania wsparcia warunkiem jest aktualne ubezpieczenie w KRUS. Przyjęto też wymóg, aby koszty kwalifikowane związane z inwestycją wynosiły 50%. Znajomy dzięki popularnemu portalowi rolniczemu dowiedział się interesujących rzeczy. Otóż wsparcie obejmuje różnego rodzaju zadania. Możemy kupić maszyny i urządzenia służące do przetwórstwa produktów rolnych, możemy też rozbudować budynek, który dotychczas służył do przetwarzania żywności. Jeżeli więc chcemy zwiększyć wydajność produkcyjną naszego małego przetwórstwa to dofinansowanie jest rozwiązaniem idealnym. Czym jest rolniczy handel detaliczny? Jest to nic innego jak produkcja wyrobów, a następnie ich sprzedaż bez udziału pośredników. Pozwala to ominąć dzielenie się zyskiem. Towary przetworzone w gospodarstwie rolnym trafiają bezpośrednio do klientów.

Z tego co dowiedziałem się czytając serwis rolniczy, handel detaliczny od początku roku przeszedł kilka zmian. Od teraz rolnicy mogą oferować swoje towary nie tylko klientom indywidualnym, lecz również miejscowym restauracjom, stołówkom, a nawet sklepom. Jedynym warunkiem jest sprzedaż produktów na terenie własnego województwa lub też powiatu. Ponadto z czasem zmieniono limit przychodów pochodzących ze sprzedaży. Z początkowych 20 000 zł limit wzrósł do 40 000 zł. Dopiero po jego przekroczeniu rolnik rozlicza się z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 2%. Podatek ryczałtowy będzie jednak obowiązywał dopiero gospodarstwo rolne, w którym przychody osiągnęły wysokość 250 000 euro. Znajomy rolnik powiedział mi także, iż przygotował już projekt etykiety na opakowania. Jest to wymóg stosowany w ramach rolniczego handlu detalicznego. Podaje się tam nazwę żywności, imię oraz nazwisko, adres, termin produkcji, numer partii oraz ilość netto produktu w pojemniku.